Horwath HTL je identificirao 10 globalnih trendova koji će u srednjem i dugom roku utjecati na razvoj turizma.
Trendovi su podijeljeni u dva segmenta. Prvi segment obuhvaća trendove koji se primarno odnose na potražnju, dok se drugih pet trendova odnosi na ponudu u turističkom sektoru.
Njihova međusobna povezanost kao i pojedinačni utjecaji, značajno će promijeniti sliku turizma kakvog danas poznajemo.

Please click here to download a copy of the report.

 
Profile Image
About The Author

Emanuel Tutek

Strategic Advice, Tourism & Leisure, Tourism

Partner @ Croatia
view my profile...